Wanneer we voor een langere periode op reis zijn zullen we hier tijdens de trip verslag van doen.

Zo proberen we geinteresseerden actueel op de hoogte te houden van onze vorderingen en belevenissen.